U bent hier: Home Privacy

Privacy

Bescherming persoonsgegevens helder dankzij juridische juiste processen

Veel technologiebedrijven verwerken gegevens die als gevoelig beschouwd moeten worden en onder privacy wetgeving vallen. Het kan ook zijn dat deze bedrijven technologieën ontwikkelen die zulke gegevens verwerken. Tegelijkertijd is de wetgeving rondom privacy en bescherming persoonsgegevens sterk in ontwikkeling, zowel nationaal als ook binnen de Europese Unie. Zowel de eisen die gesteld worden aan de verwerking van privacy gevoelige gegevens, als de sancties op het niet naleven van de privacy wetgeving en vooral de Algemene Verordening Gegevensbescherming, worden steeds strenger.

Algemene Verordening Gegevensbescherming

Goed advies is van groot belang voor bedrijven die te maken hebben met de verwerking van persoonsgegevens. Bedrijven en ingenieurs die hiermee te maken krijgen, kunnen zich tot ons wenden voor helder advies en handreikingen. In Nederland is de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) aangesteld als nationaal toezichthouder op de correcte uitvoering van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Zo kunt u bij Adviesbureau Beckmann B.V. terecht voor:

  • Ondersteuning bij het vaststellen van compliance met relevante wet- regelgeving en het vinden van compliance problemen. Met andere woorden: voldoet uw systeem, software of dienstverlening aan de Wet bescherming persoonsgegevens?
  • Ondersteuning bij het oplossen van mogelijke compliance problemen, waarbij zowel de technische als de juridische aspecten van een oplossing meegenomen worden.
  • U kunt ook al uw zorgen omtrent compliance met de Algemene Verordening Gegevensbescherming aan ons outsourcen. Wij hebben een cloud-gebaseerd systeem dat een complete set documenten voor uw organisatie ter beschikking stelt. Wij doen een initiele bestandopname bij uw organisatie en stellen de noodzakelijke en wettelijke verplichte documenten op. Als u bij ons een abonnement afsluit, dan zorgen wij er voor dat deze documenten en uw organisatie ook in de toekomst AVG compliant blijven.
  • Bijstand in juridische procedures als het gaat om privacy en privacy wetgeving (*).

Actief met privacy gevoelige persoonsgegevens?

Bedrijven die bijzondere persoonsgegevens zoals bijvoorbeeld gezondheidsgegevens verwerkern, moeten onder bepaalde omstandigheden iemand aanwijzen die voor de compliance met relevante privacywetgeving zorgt - de 'functionaris voor de gegevensbescherming'. Wij zijn hiervoor gecertificeerd door de Duitse TÜV.

(*) Bijstand als advocaat (in Belgie) gepland vanaf 1ste kwartaal 2023.© 2013 - 2016 Adviesbureau Beckmann B.V., Eurode-Park 1 - 62, 6461 KB Kerkrade, Nederland
KvK / Dutch Chamber of Commerce: 53767373 | Statutaire Zetel / Registered Office: Heerlen
BTW nummer / VAT ID: NL 8510.09.323.B.01
Data Center picture © Gregory Maxwell, distributed under the GNU Free Documentation License v1.2
All other pictures © Dr. Martin Beckmann LLM

Wij gebruiken de WURFL software om een optimale weergave op mobiele apparaten te garanderen.
In overeenstemming met de licentievoorwaarden kunt u deze software hier downloaden.